Terug naar categorie

Op naar een IBR-vrij bedrijf! Enkele aandachtspunten...

Een I3-statuut en niet vaccineren: kostenbesparend mits het in acht houden van volgende aandachtspunten:

Vermijd niet noodzakelijke aankoop van dieren:  Vandaag kunnen we nog steeds dieren kopen van bedrijven met een lager IBR-statuut dan het onze.  Tevens gaat de verkoop vaak door met een veehandelaar als tussenpersoon en komen uw nieuwe dieren zo in contact met dieren van om het even welk bedrijf.  Tot overmaat van ramp kunnen recent geïnfecteerde dieren bij de eerste bloedstaalname op uw bedrijf een negatief resultaat hebben voor antistoffen en toch de ziekte met zich meedragen.  Het duurt immers een paar weken voor antistoffen worden opgebouwd na een infectie.

Voorzorgen bij aankoop:  Indien u dan toch dieren moet aankopen, koop dan dieren van een bedrijf met een gelijk of een hoger IBR-statuut als het uwe.  Een vrijwillige bloedanalyse voor verkoop kan u bijkomende informatie en garanties bieden.  Haal de dieren bij voorkeur zelf op zodat contact met dieren van andere beslagen wordt vermeden.

Quarantaine na aankoop:  Afzonderen van aangekochte dieren voor uw eigen kudde is wettelijk verplicht en tevens het verstandigste wat je kan doen om insleep van ziektes op uw bedrijf te vermijden.  Dit betekent dat gekochte dieren worden ondergebracht in een volledig afgesloten ruimte van de rest van uw vee en dit totdat ALLE uitslagen van de noodzakelijke bloedonderzoeken gekend zijn.

Contactweiden:  Uw buur wil het misschien niet altijd zo goed doen als u het zelf had willen zien.  Aanpalende weiden met uw buren vormen zo mogelijks een gevaar voor insleep van een ziekte op uw bedrijf.  U kan uw dieren vóór het uitweiden vaccineren om zo met een gerust gemoed het weideseizoen in te gaan.  Ook een dubbele afrastering met voldoende tussenruimte kan bijdragen om uw veestapel te beschermen.

Onze praktijk is sinds het opstarten van het IBR-bestrijdingsprogramma een voortrekker geweest om de klanten zo snel mogelijk te laten doorgroeien naar een IBR-vrij statuut.  Dit is voor ons cliënteel het meest kostenefficiënt en zo lopen we nu niet achter de feiten aan.  Deze mailing is er om jullie bijkomend te informeren en verder te gaan met een IBR-vrij bedrijf…